Program II Konferencji GO PTPPd

II Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Wykorzystanie perspektywy psychodynamicznej w różnych obszarach pracy z ludźmi.
Psychoterapia, leczenie, pomoc, wsparcie”, Katowice, 27.03.2020r.

Agenda

 

8:15 –   9:00 REJESTRACJA

 

9:00 –   9:05 OTWARCIE KONFERENCJI
9:05 –   9:50 WYKŁAD: mgr Dorota Michalik „Tożsamość psychoterapeuty psychodynamicznego”
9:50 – 10:05 DYSKUSJA
10:05 – 10:50 WYKŁAD: dr n. hum. Jarosław Polak „Czym jest psychoterapia psychodynamiczna”
10:50 – 11:05 DYSKUSJA
11:05 – 11:35 PRZERWA KAWOWA
11:35 – 12:20 WYKŁAD: mgr Zuzanna Korga „Superwizja pomoc psychoterapeutom i innym specjalistom”
12:20 – 12:35 DYSKUSJA

 

12:35 – 14:00 PRZERWA OBIADOWA

 

14:00 – 15:30 I TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
15:30 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 II TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
17:30 – 18:00 PRZERWA KAWOWA
18:00 – 18:30 DYSKUSJA

 

18:30 –   … ZAKOŃCZENIE, LAMPKA WINA

* Do wyboru dwa warsztaty/seminaria z listy

 

 

A

mgr Dominika Machynia-Rzepka

Poradnia czy gabinet? Leczenie czy wsparcie? Gdzie można prowadzić terapię psychodynamiczną? O podobieństwach i różnicach w prowadzeniu terapii indywidualnej metodą TFP w poradni zdrowia psychicznego i gabinecie prywatnym.

Podczas seminarium zastanowimy się jak miejsce pracy wpływa na sposób prowadzenia terapii, ze szczególnym uwzględnieniem settingu terapeutycznego.

B

mgr Paulina Stolecka

Spojrzenie psychoterapeuty psychodynamicznego na pracę w szkole i innych placówkach oświatowych – co można wykorzystać w pracy?

Warsztat pozwoli uczestnikom rozeznać, w których momentach uczeń wymaga pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, a w jakich wystarczy praca na terenie placówki oświatowej. Uczestnicy dowiedzą się jakie działania terapeutyczne mogą podjąć w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz jak mogą radzić sobie z trudnymi emocjami, które często pojawiają się w relacji z dzieckiem lub jego opiekunem.

C

mgr Agnieszka Popczyk-Herok, Monika Ścibich

Psychoterapia i farmakoterapia. Dylematy i możliwości dotyczące współpracy w zespole specjalistów z perspektywy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia i farmakoterapia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się temu, co z perspektywy psychoterapeuty niesie ze sobą przenikanie się tych dwóch form leczenia. Na podstawie analizy pracy klinicznej zastanowimy się, czym jest i jaka funkcję pełni zarysowujący się podział na self biologiczne i psychologiczne pacjenta objętego równolegle obiema formami leczenia.

D

mgr Małgorzata Kania

Wartość psychorysunku w grupie terapeutycznej dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

W warsztacie zostaną rozwinięte  myśli psychoterapeuty dynamicznego o roli psychorysunku w procesie terapii grupowej jako możliwości głębszego zrozumienia pacjenta oraz zaobserwowania zachodzących w nim zmian. W warsztatach zostaną wykorzystane rysunki pacjentów z grupy terapeutycznej.

E

mgr Patrycja Staniszewska

Diagnoza psychodynamiczna (seminarium przeznaczone dla praktyków)

Seminarium porusza tematykę dotyczącą uwzględniania objawów, diagnozy nozologicznej, diagnozy psychodynamicznej oraz diagnozy strukturalnej do tworzenia rozumienia psychopatologii pacjenta. Celem jest odpowiedź na pytanie czy i co jest dominujące w tym procesie.

F

mgr Michał Weber

Praca z grupą terapeutyczną w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w ujęciu psychodynamicznym.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami psychodynamicznej pracy z grupą terapeutyczną na przykładzie praktyki Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości. Ważnym tematem dyskusji w czasie warsztatu będzie zagadnienie dostosowania technik i strategii leczenia do: psychopatologii pacjentów poddawanych terapii; długości procesu terapeutycznego; częstotliwości sesji; określonych celów i okoliczności leczenia.

G

mgr Daniel Filipek

Zastosowanie psychoanalitycznej koncepcji rozumienia człowieka w pracy z adolescentami i dziećmi w systemie opieki społecznej.

Seminarium przygotowane z myślą o wsparciu osób pracujących w szeroko rozumianym systemie pomocy społecznej. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także dyskusji na temat zastosowania teorii psychoanalitycznej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

H

dr n. med. Jakub Paliga

Wykorzystanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu pacjentów psychotycznych.

Miejsce myślenia psychodynamicznego w procesie leczenia psychozy. Dyskusja na temat możliwości i ograniczeń.