Bez kategorii

Zmiana terminu II Konferencji GO PTPPd

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa informujemy, że podjęliśmy decyzję o zmianie terminu II Konferencji Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, która miała się odbyć 27.03.2020r. w Katowicach.

Konferencja odbędzie się 23.10.2020r. 

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komitet Organizacyjny
II Konferencji GO PTPPd

Więcej
Program II Konferencji GO PTPPd

II Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Wykorzystanie perspektywy psychodynamicznej w różnych obszarach pracy z ludźmi.
Psychoterapia, leczenie, pomoc, wsparcie”, Katowice, 27.03.2020r.

Agenda

 

8:15 –   9:00 REJESTRACJA

 

9:00 –   9:05 OTWARCIE KONFERENCJI
9:05 –   9:50 WYKŁAD: mgr Dorota Michalik „Tożsamość psychoterapeuty psychodynamicznego”
9:50 – 10:05 DYSKUSJA
10:05 – 10:50 WYKŁAD: dr n. hum. Jarosław Polak „Czym jest psychoterapia psychodynamiczna”
10:50 – 11:05 DYSKUSJA
11:05 – 11:35 PRZERWA KAWOWA
11:35 – 12:20 WYKŁAD: mgr Zuzanna Korga „Superwizja pomoc psychoterapeutom i innym specjalistom”
12:20 – 12:35 DYSKUSJA

 

12:35 – 14:00 PRZERWA OBIADOWA

 

14:00 – 15:30 I TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
15:30 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 II TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
17:30 – 18:00 PRZERWA KAWOWA
18:00 – 18:30 DYSKUSJA

 

18:30 –   … ZAKOŃCZENIE, LAMPKA WINA

* Do wyboru dwa warsztaty/seminaria z listy

 

 

A

mgr Dominika Machynia-Rzepka

Poradnia czy gabinet? Leczenie czy wsparcie? Gdzie można prowadzić terapię psychodynamiczną? O podobieństwach i różnicach w prowadzeniu terapii indywidualnej metodą TFP w poradni zdrowia psychicznego i gabinecie prywatnym.

Podczas seminarium zastanowimy się jak miejsce pracy wpływa na sposób prowadzenia terapii, ze szczególnym uwzględnieniem settingu terapeutycznego.

B

mgr Paulina Stolecka

Spojrzenie psychoterapeuty psychodynamicznego na pracę w szkole i innych placówkach oświatowych – co można wykorzystać w pracy?

Warsztat pozwoli uczestnikom rozeznać, w których momentach uczeń wymaga pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, a w jakich wystarczy praca na terenie placówki oświatowej. Uczestnicy dowiedzą się jakie działania terapeutyczne mogą podjąć w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz jak mogą radzić sobie z trudnymi emocjami, które często pojawiają się w relacji z dzieckiem lub jego opiekunem.

C

mgr Agnieszka Popczyk-Herok, Monika Ścibich

Psychoterapia i farmakoterapia. Dylematy i możliwości dotyczące współpracy w zespole specjalistów z perspektywy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia i farmakoterapia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się temu, co z perspektywy psychoterapeuty niesie ze sobą przenikanie się tych dwóch form leczenia. Na podstawie analizy pracy klinicznej zastanowimy się, czym jest i jaka funkcję pełni zarysowujący się podział na self biologiczne i psychologiczne pacjenta objętego równolegle obiema formami leczenia.

D

mgr Małgorzata Kania

Wartość psychorysunku w grupie terapeutycznej dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

W warsztacie zostaną rozwinięte  myśli psychoterapeuty dynamicznego o roli psychorysunku w procesie terapii grupowej jako możliwości głębszego zrozumienia pacjenta oraz zaobserwowania zachodzących w nim zmian. W warsztatach zostaną wykorzystane rysunki pacjentów z grupy terapeutycznej.

E

mgr Patrycja Staniszewska

Diagnoza psychodynamiczna (seminarium przeznaczone dla praktyków)

Seminarium porusza tematykę dotyczącą uwzględniania objawów, diagnozy nozologicznej, diagnozy psychodynamicznej oraz diagnozy strukturalnej do tworzenia rozumienia psychopatologii pacjenta. Celem jest odpowiedź na pytanie czy i co jest dominujące w tym procesie.

F

mgr Michał Weber

Praca z grupą terapeutyczną w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w ujęciu psychodynamicznym.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami psychodynamicznej pracy z grupą terapeutyczną na przykładzie praktyki Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości. Ważnym tematem dyskusji w czasie warsztatu będzie zagadnienie dostosowania technik i strategii leczenia do: psychopatologii pacjentów poddawanych terapii; długości procesu terapeutycznego; częstotliwości sesji; określonych celów i okoliczności leczenia.

G

mgr Daniel Filipek

Zastosowanie psychoanalitycznej koncepcji rozumienia człowieka w pracy z adolescentami i dziećmi w systemie opieki społecznej.

Seminarium przygotowane z myślą o wsparciu osób pracujących w szeroko rozumianym systemie pomocy społecznej. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także dyskusji na temat zastosowania teorii psychoanalitycznej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

H

dr n. med. Jakub Paliga

Wykorzystanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu pacjentów psychotycznych.

Miejsce myślenia psychodynamicznego w procesie leczenia psychozy. Dyskusja na temat możliwości i ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej
II Konferencja Górnośląskiego Oddziału PTPPd

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na II Konferencję Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pod tytułem:

Wykorzystanie perspektywy psychodynamicznej
w różnych obszarach pracy z ludźmi.
Psychoterapia, leczenie, pomoc, wsparcie.

Konferencja odbędzie się 27 marca 2020r. W Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Druga konferencja Górnośląskiego Oddziału PTPPd kontynuuje koncepcję pierwszej konferencji, która odbyła się w 2017 roku „Od teorii do praktyki”. Jest owocem pracy członków oddziału, aktywnych psychoterapeutów, którzy wykorzystują podejście psychodynamiczne jako źródło oparcia w różnych obszarach aktywności: w opiece społecznej, oświacie, na oddziałach dziennych psychiatrycznych, w poradniach psychologicznych, poradniach zdrowia psychicznego. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się źródłem inspiracji i pobudzi do refleksji zarówno  praktykujących psychoterapeutów, jak i osoby szkolące się oraz zainteresowane psychoterapią.

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w wykładach i w dwóch wybranych blokach seminaryjnych lub warsztatowych. Wyboru zajęć w danym bloku można dokonać w trakcie rejestracji. O przyznaniu miejsc na wybrane seminarium lub warsztat decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  • wpłata do 01.03.2020r. – 210 zł (studenci – 180 zł)

  • wpłata po tym terminie – 230 zł (studenci – 190 zł)

Opłata obejmuje wstęp na konferencję, pełen catering oraz lampkę wina na zakończenie konferencji.

Ostateczny termin zakończenia rejestracji uczestników – 22.03.2020r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zamoyskiego 56,

30-523 Kraków

Nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624 (Alior Bank S.A.)

Z dopiskiem „Konferencja Katowice 2020”

Rejestracji można dokonać przez interaktywny formularz na stronie: http://bit.ly/GOPTTPd

Regulamin konferencji

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Więcej