Aktualności

Zmiana terminu II Konferencji GO PTPPd

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa informujemy, że podjęliśmy decyzję o zmianie terminu II Konferencji Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, która miała się odbyć 27.03.2020r. w Katowicach.

Konferencja odbędzie się 23.10.2020r. 

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komitet Organizacyjny
II Konferencji GO PTPPd

Więcej
Program II Konferencji GO PTPPd

II Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Wykorzystanie perspektywy psychodynamicznej w różnych obszarach pracy z ludźmi.
Psychoterapia, leczenie, pomoc, wsparcie”, Katowice, 27.03.2020r.

Agenda

 

8:15 –   9:00 REJESTRACJA

 

9:00 –   9:05 OTWARCIE KONFERENCJI
9:05 –   9:50 WYKŁAD: mgr Dorota Michalik „Tożsamość psychoterapeuty psychodynamicznego”
9:50 – 10:05 DYSKUSJA
10:05 – 10:50 WYKŁAD: dr n. hum. Jarosław Polak „Czym jest psychoterapia psychodynamiczna”
10:50 – 11:05 DYSKUSJA
11:05 – 11:35 PRZERWA KAWOWA
11:35 – 12:20 WYKŁAD: mgr Zuzanna Korga „Superwizja pomoc psychoterapeutom i innym specjalistom”
12:20 – 12:35 DYSKUSJA

 

12:35 – 14:00 PRZERWA OBIADOWA

 

14:00 – 15:30 I TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
15:30 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 II TURA WARSZTATÓW/SEMINARIÓW *
17:30 – 18:00 PRZERWA KAWOWA
18:00 – 18:30 DYSKUSJA

 

18:30 –   … ZAKOŃCZENIE, LAMPKA WINA

* Do wyboru dwa warsztaty/seminaria z listy

 

 

A

mgr Dominika Machynia-Rzepka

Poradnia czy gabinet? Leczenie czy wsparcie? Gdzie można prowadzić terapię psychodynamiczną? O podobieństwach i różnicach w prowadzeniu terapii indywidualnej metodą TFP w poradni zdrowia psychicznego i gabinecie prywatnym.

Podczas seminarium zastanowimy się jak miejsce pracy wpływa na sposób prowadzenia terapii, ze szczególnym uwzględnieniem settingu terapeutycznego.

B

mgr Paulina Stolecka

Spojrzenie psychoterapeuty psychodynamicznego na pracę w szkole i innych placówkach oświatowych – co można wykorzystać w pracy?

Warsztat pozwoli uczestnikom rozeznać, w których momentach uczeń wymaga pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, a w jakich wystarczy praca na terenie placówki oświatowej. Uczestnicy dowiedzą się jakie działania terapeutyczne mogą podjąć w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz jak mogą radzić sobie z trudnymi emocjami, które często pojawiają się w relacji z dzieckiem lub jego opiekunem.

C

mgr Agnieszka Popczyk-Herok, Monika Ścibich

Psychoterapia i farmakoterapia. Dylematy i możliwości dotyczące współpracy w zespole specjalistów z perspektywy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia i farmakoterapia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się temu, co z perspektywy psychoterapeuty niesie ze sobą przenikanie się tych dwóch form leczenia. Na podstawie analizy pracy klinicznej zastanowimy się, czym jest i jaka funkcję pełni zarysowujący się podział na self biologiczne i psychologiczne pacjenta objętego równolegle obiema formami leczenia.

D

mgr Małgorzata Kania

Wartość psychorysunku w grupie terapeutycznej dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

W warsztacie zostaną rozwinięte  myśli psychoterapeuty dynamicznego o roli psychorysunku w procesie terapii grupowej jako możliwości głębszego zrozumienia pacjenta oraz zaobserwowania zachodzących w nim zmian. W warsztatach zostaną wykorzystane rysunki pacjentów z grupy terapeutycznej.

E

mgr Patrycja Staniszewska

Diagnoza psychodynamiczna (seminarium przeznaczone dla praktyków)

Seminarium porusza tematykę dotyczącą uwzględniania objawów, diagnozy nozologicznej, diagnozy psychodynamicznej oraz diagnozy strukturalnej do tworzenia rozumienia psychopatologii pacjenta. Celem jest odpowiedź na pytanie czy i co jest dominujące w tym procesie.

F

mgr Michał Weber

Praca z grupą terapeutyczną w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w ujęciu psychodynamicznym.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami psychodynamicznej pracy z grupą terapeutyczną na przykładzie praktyki Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości. Ważnym tematem dyskusji w czasie warsztatu będzie zagadnienie dostosowania technik i strategii leczenia do: psychopatologii pacjentów poddawanych terapii; długości procesu terapeutycznego; częstotliwości sesji; określonych celów i okoliczności leczenia.

G

mgr Daniel Filipek

Zastosowanie psychoanalitycznej koncepcji rozumienia człowieka w pracy z adolescentami i dziećmi w systemie opieki społecznej.

Seminarium przygotowane z myślą o wsparciu osób pracujących w szeroko rozumianym systemie pomocy społecznej. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także dyskusji na temat zastosowania teorii psychoanalitycznej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

H

dr n. med. Jakub Paliga

Wykorzystanie psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu pacjentów psychotycznych.

Miejsce myślenia psychodynamicznego w procesie leczenia psychozy. Dyskusja na temat możliwości i ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej
II Konferencja Górnośląskiego Oddziału PTPPd

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na II Konferencję Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pod tytułem:

Wykorzystanie perspektywy psychodynamicznej
w różnych obszarach pracy z ludźmi.
Psychoterapia, leczenie, pomoc, wsparcie.

Konferencja odbędzie się 27 marca 2020r. W Hotelu Courtyard by Marriott Katowice City Center, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Druga konferencja Górnośląskiego Oddziału PTPPd kontynuuje koncepcję pierwszej konferencji, która odbyła się w 2017 roku „Od teorii do praktyki”. Jest owocem pracy członków oddziału, aktywnych psychoterapeutów, którzy wykorzystują podejście psychodynamiczne jako źródło oparcia w różnych obszarach aktywności: w opiece społecznej, oświacie, na oddziałach dziennych psychiatrycznych, w poradniach psychologicznych, poradniach zdrowia psychicznego. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się źródłem inspiracji i pobudzi do refleksji zarówno  praktykujących psychoterapeutów, jak i osoby szkolące się oraz zainteresowane psychoterapią.

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w wykładach i w dwóch wybranych blokach seminaryjnych lub warsztatowych. Wyboru zajęć w danym bloku można dokonać w trakcie rejestracji. O przyznaniu miejsc na wybrane seminarium lub warsztat decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  • wpłata do 01.03.2020r. – 210 zł (studenci – 180 zł)

  • wpłata po tym terminie – 230 zł (studenci – 190 zł)

Opłata obejmuje wstęp na konferencję, pełen catering oraz lampkę wina na zakończenie konferencji.

Ostateczny termin zakończenia rejestracji uczestników – 22.03.2020r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zamoyskiego 56,

30-523 Kraków

Nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624 (Alior Bank S.A.)

Z dopiskiem „Konferencja Katowice 2020”

Rejestracji można dokonać przez interaktywny formularz na stronie: http://bit.ly/GOPTTPd

Regulamin konferencji

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Więcej
Podsumowanie VII Konferencji PTPPd

W dniach 16-17 września 2017 r. odbyła się VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”.

Celem tej konferencji było zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym i wynikającą z niego metodą leczenia pacjentów, których osobowość diagnostycznie prezentuje neurotyczną strukturę. Kolejny raz mieliśmy okazję usystematyzować naszą wiedzę, jak i dowiedzieć się czegoś nowego na temat metody leczenia, która jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.

Głównymi prelegentami Konferencji byli goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor.

Można przypuszczać, że zarówno wybitni goście, jak i temat Konferencji przyczyniły się do tak wielkiej popularności tego wydarzenia. Na Konferencję przybyło 1500 osób z Polski i zagranicy (m.in. z Włoch, Węgier, Czech, Iranu, Niemiec), które reprezentowały różne podejścia w psychoterapii.

To wielkie przedsięwzięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób.  Komitet programowy tworzyli: dr Piotr Drozdowski, mgr Janusz Kitrasiewicz oraz mgr Maciej Wilk. Nad przygotowaniem, organizacją oraz przebiegiem Konferencji czuwała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, mgr Konstancja Lewińska-Dudek, przy wsparciu mgr Marii Bazan, mgr Bożeny Gramatyki, mgr Marcina Makulskiego oraz sztabu wolontariuszy.

Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Macieja Wilka, rozpoczęły się dwa dni intensywnej pracy umysłowej.

Prof. Eve Caligor zaprezentowała wykład: „Strukturalna organizacja osobowości neurotycznej”, w którym przedstawiła cechy strukturalne neurotycznej organizacji osobowości. Następnie prof. Otto Kernberg w wykładzie „objawy i wskazania do leczenia” mówił o wskazaniach i przeciwwskazaniach do prowadzenia terapii. Później mogliśmy wysłuchać dwóch wykładów na temat technik psychoanalitycznych – prof. O. Kernberg mówił o ogólnych technikach, a prof. E. Caligor o specyficznych technikach w psychoterapii psychoanalitycznej. Ostatnim wykładem tego dnia była „Analiza charakteru” przedstawiona przez prof. O. Kernberga. Tradycyjnie na koniec dnia można było podyskutować z koleżankami i kolegami na temat przedstawionych treści przy lampce wina.

Część osób po Konferencji udała się na bankiet, w którym uczestniczyli nasi znamienici goście – prof. Otto Kernberg oraz prof. Eve Caligor.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się wykładem prof. Otto Kernberga dotyczącym diagnozy różnicowej i wskazań do leczenia wyższego poziomu patologii narcystycznej. Profesor przedstawił też teorię i wskazówki praktyczne do prowadzenia terapii par.

Dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska zaprezentowała zapis sesji terapeutycznej i mieliśmy okazję zobaczyć naszych gości w roli superwizorów.  Podczas tej krótkiej superwizji mogliśmy zobaczyć, jak wszystko to, o czym mówili nasi goście jest ważne podczas pracy terapeutycznej z pacjentem.

Ostatni wykład na temat: „Psychoanalityczna terapia zaburzeń osobowości” zaprezentowała prof. Eve Caligor.

Po każdym z wykładów był czas na dyskusję, publiczność chętnie zadawała pytania, a goście starali się rozwiewać wszelkie wątpliwości i wyczerpująco odpowiadali na zadane im pytania.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zadbało również o to, by wiedza zdobyta na Konferencji nie uleciała nam z głów i byśmy mogli powracać do tych wiadomości. W trakcie przerw można było zakupić nowo wydaną książkę „Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu”, której autorami są: Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin. Każdy z uczestników otrzymał też czwarty już rocznik „Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce”.

Po dwóch dniach Konferencji nasi znakomici goście zgodzili się zostać jeszcze na dwa kolejne dni, podczas których około 100 osób miało możliwość zobaczyć jak oni pracują  jako superwizorzy. Podczas tych superwizji mogliśmy ugruntować naszą wiedzę teoretyczną i zobaczyć, jak przekłada się ona na konkretne wskazówki do pracy z pacjentami. Zobaczyliśmy jak ważna jest diagnoza strukturalna, która wyznacza kierunek pracy, jak ważne są metody i techniki pracy oraz jak istotne jest analizowanie przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

Ogromne podziękowania należą się Komitetowi Organizacyjnemu za to, że mogliśmy dzięki ich pracy doświadczyć tego niezwykłego spotkania z prof. Otto Kernbergiem i prof. Eve Caligor i poznać ich sposób rozumienia patologii pacjenta oraz sposób pracy z pacjentami.

 

W imieniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTPPd

Dominika Machynia-Rzepka

Więcej
Po konferencji

W dniu 18.03.2017r. w Katowicach w Hotelu Angelo odbyła się I Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Psychoterapia psychodynamiczna od teorii do praktyki”.

Więcej
Podczas Konferencji w dniu 18 marca 2017r. będzie można nabyć książkę
Frank E.Yeomans, M.D., PhD, John F.Clarkin, PhD, Otto F.Kernberg, M.D.
„Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY”,
której wyłącznym wydawcą jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Więcej szczegółów tutaj.
Więcej
Konferencja

18 marca 2017 r. Górnośląski Oddział PTPPd organizuje I Konferencję

Szczegóły w zakładce Konferencja.

Więcej
seminaria GO PTPPd 2016/17

Celem tegorocznych seminariów ma być dyskusja wokół dylematów i trudności w rożnych obszarach psychoterapeutycznej pracy. Formuła opiera się o omawianie wybranych zagadnień w oparciu o przypadki własnej praktyki psychoterapeutycznej moderującego dyskusję psychoterapeuty oraz pozostałych uczestników spotkania.

25.11. 2016 – psychoterapia grupowa

03.02.2017 – omawianie warsztatów na I Konferencję Górnośląskiego Oddziału PTPPd

21.04.2017 – terapia wspierająca

19.05.2017 –praca z pacjentem psychotycznym

23.06.2017 – agresywny pacjent z zaburzeniami osobowości

Więcej

Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na pierwsze powakacyjne seminarium, które odbędzie się dnia 30 września 2016r. (piątek ) w godz. 18:00-20:00 w Katowicach ul. PCK 6/4 (siedziba Śląskiego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej ).

 

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszania prelegenta,  we wrześniu gościć będziemy Andrzeja Trzęsickiego z wystąpieniem dotyczącym Psychoterapii Młodzieży. Po wystąpieniu gorąco zachęcamy do dyskusji.

Osoby zainteresowane prosimy o mailowe zgłoszenia na adres oddzial@katowice.ptppd.pl

 

Wrześniowe seminarium rozpocznie tegoroczny cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych tradycyjnie odbywających się w każdy   ostatni piątek miesiąca w godz. 18-20.

Więcej