Posts on Jan 1970

VII Konferencja PTPPd

Więcej
Podsumowanie VII Konferencji PTPPd

W dniach 16-17 września 2017 r. odbyła się VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”.

Celem tej konferencji było zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym i wynikającą z niego metodą leczenia pacjentów, których osobowość diagnostycznie prezentuje neurotyczną strukturę. Kolejny raz mieliśmy okazję usystematyzować naszą wiedzę, jak i dowiedzieć się czegoś nowego na temat metody leczenia, która jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.

Głównymi prelegentami Konferencji byli goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor.

Można przypuszczać, że zarówno wybitni goście, jak i temat Konferencji przyczyniły się do tak wielkiej popularności tego wydarzenia. Na Konferencję przybyło 1500 osób z Polski i zagranicy (m.in. z Włoch, Węgier, Czech, Iranu, Niemiec), które reprezentowały różne podejścia w psychoterapii.

To wielkie przedsięwzięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób.  Komitet programowy tworzyli: dr Piotr Drozdowski, mgr Janusz Kitrasiewicz oraz mgr Maciej Wilk. Nad przygotowaniem, organizacją oraz przebiegiem Konferencji czuwała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, mgr Konstancja Lewińska-Dudek, przy wsparciu mgr Marii Bazan, mgr Bożeny Gramatyki, mgr Marcina Makulskiego oraz sztabu wolontariuszy.

Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Macieja Wilka, rozpoczęły się dwa dni intensywnej pracy umysłowej.

Prof. Eve Caligor zaprezentowała wykład: „Strukturalna organizacja osobowości neurotycznej”, w którym przedstawiła cechy strukturalne neurotycznej organizacji osobowości. Następnie prof. Otto Kernberg w wykładzie „objawy i wskazania do leczenia” mówił o wskazaniach i przeciwwskazaniach do prowadzenia terapii. Później mogliśmy wysłuchać dwóch wykładów na temat technik psychoanalitycznych – prof. O. Kernberg mówił o ogólnych technikach, a prof. E. Caligor o specyficznych technikach w psychoterapii psychoanalitycznej. Ostatnim wykładem tego dnia była „Analiza charakteru” przedstawiona przez prof. O. Kernberga. Tradycyjnie na koniec dnia można było podyskutować z koleżankami i kolegami na temat przedstawionych treści przy lampce wina.

Część osób po Konferencji udała się na bankiet, w którym uczestniczyli nasi znamienici goście – prof. Otto Kernberg oraz prof. Eve Caligor.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się wykładem prof. Otto Kernberga dotyczącym diagnozy różnicowej i wskazań do leczenia wyższego poziomu patologii narcystycznej. Profesor przedstawił też teorię i wskazówki praktyczne do prowadzenia terapii par.

Dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska zaprezentowała zapis sesji terapeutycznej i mieliśmy okazję zobaczyć naszych gości w roli superwizorów.  Podczas tej krótkiej superwizji mogliśmy zobaczyć, jak wszystko to, o czym mówili nasi goście jest ważne podczas pracy terapeutycznej z pacjentem.

Ostatni wykład na temat: „Psychoanalityczna terapia zaburzeń osobowości” zaprezentowała prof. Eve Caligor.

Po każdym z wykładów był czas na dyskusję, publiczność chętnie zadawała pytania, a goście starali się rozwiewać wszelkie wątpliwości i wyczerpująco odpowiadali na zadane im pytania.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zadbało również o to, by wiedza zdobyta na Konferencji nie uleciała nam z głów i byśmy mogli powracać do tych wiadomości. W trakcie przerw można było zakupić nowo wydaną książkę „Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu”, której autorami są: Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin. Każdy z uczestników otrzymał też czwarty już rocznik „Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce”.

Po dwóch dniach Konferencji nasi znakomici goście zgodzili się zostać jeszcze na dwa kolejne dni, podczas których około 100 osób miało możliwość zobaczyć jak oni pracują  jako superwizorzy. Podczas tych superwizji mogliśmy ugruntować naszą wiedzę teoretyczną i zobaczyć, jak przekłada się ona na konkretne wskazówki do pracy z pacjentami. Zobaczyliśmy jak ważna jest diagnoza strukturalna, która wyznacza kierunek pracy, jak ważne są metody i techniki pracy oraz jak istotne jest analizowanie przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

Ogromne podziękowania należą się Komitetowi Organizacyjnemu za to, że mogliśmy dzięki ich pracy doświadczyć tego niezwykłego spotkania z prof. Otto Kernbergiem i prof. Eve Caligor i poznać ich sposób rozumienia patologii pacjenta oraz sposób pracy z pacjentami.

 

W imieniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTPPd

Dominika Machynia-Rzepka

Więcej