Zapisy i opłaty

Opłata 180 zł, studenci 150zł.
Opłata obejmuje wstęp na konferencję, przerwy kawowe, oraz lampkę wina na zakończenie konferencji.

Wyboru dwóch spośród sześciu propozycji zajęć warsztatowo-seminaryjnych dokonać będzie można w formularzu rejestracyjnym, a o przyznaniu miejsc decydować będzie kolejność wpłat.

W formularzu rejestracyjnym należy zaakceptować regulamin Konferencji.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków
Bank BPH, nr konta: 06-10600076-0000320001260336
Z dopiskiem „Konferencja Katowice 2017”