Warsztaty

A. Dorota Michalik „Praca indywidualna na tle grupy – aspekty praktyczne”

Uczestnikom zostanie przedstawione uzasadnienie dla wyboru pracy indywidualnej na tle grupy na podstawie diagnozy strukturalnej pacjentów, którzy zgłaszają się do tej formy leczenia.

B. Dominika Machynia-Rzepka „Wywiad strukturalny i jego zastosowanie w diagnozie różnicowej zaburzeń osobowości”

Przedstawienie użyteczności wywiadu strukturalnego w diagnozie różnicowej.

C. Róża Filipowicz „Zagrożenia i trudności w procesie psychoterapii psychodynamicznej pacjenta młodzieżowego”

Przedstawienie  specyficznych, typowych dla pracy z adolescentem trudności i zakłóceń mogących pojawić się w psychoterapii psychodynamicznej, dyskusja wokół normy rozwojowej.

D. Jakub Paliga „Co psychiatria i psychoterapia mają sobie do zaoferowania?”

Omówienie dylematów, zasad współpracy i rozumienia współpracy psychiatry i psychoterapeuty

E. Jarosław Polak „Czy istnieją dowody na skuteczność psychoterapii psychodynamicznej”

Przybliżenie słuchaczom problematyki naukowego dowodzenia skuteczności psychoterapii, szczególnie psychoterapii psychodynamicznej.

F. Aleksandra Caputa „Obronnie rzecz biorąc”

Usystematyzowanie wiedzy na temat mechanizmów obronnych oraz praktyczne wykorzystanie konfrontacji, klaryfikacji oraz interpretacji.