I Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Katowice 18 marca 2017 r.

konf_psych_zlogiem_rgb_alfa

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Celem tego jednodniowego spotkania jest przybliżenie w części wykładowej wybranych aspektów teorii psychoanalitycznych, by w części warsztatowo-seminaryjnej przyjrzeć się temu w jakim wymiarze znajdują one odzwierciedlenie w pracy praktycznej. Warsztaty ze względu na swoją różnorodność będą ilustrowały dylematy z jakimi boryka się psychoterapeuta w swojej praktyce, w różnych jej obszarach zarówno wynikających z formy pracy np. z młodzieżą, grupą czy współpracy z lekarzem psychiatrą, jak i będących jej nieodzowną częścią  czyli diagnozy (wywiad, mechanizmy obronne). Będzie także okazja do rozważań o skuteczności i ograniczeniach psychoterapii psychodynamicznej. Podczas kończącego Konferencję panelu dyskusyjnego z udziałem prelegentów, znajdzie się przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dyskusji i refleksji.
Mamy nadzieję, iż Konferencja będzie okazją do wspólnych rozważań nad praktycznymi aspektami psychoterapii psychodynamicznej, zwłaszcza jej miejscu w leczeniu zaburzeń osobowości.

Zapraszamy
Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTPPd

Plan konferencji Regulamin konferencji Warsztaty Prelegenci

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja odbędzie się w Hotelu Angelo w Katowicach.

fb_odz     fb_konf

Przewidywane jest przyznanie 6 punktów edukacyjnych kształcenia ustawicznego lekarzy za udział w konferencji.

Komitet Programowy Konferencji:

Przewodniczący:
mgr Patrycja Staniszewska
Członkowie:
mgr Zuzanna Korga
mgr Dorota Michalik
dr n.med. Jakub Paliga

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:
mgr Dorota Michalik
Członkowie:
mgr Dominika Machynia-Rzepka
mgr Daniel Melerowicz
mgr Edyta Skórka